Seyyidul Istigfar Duasi

Peygamber Efendimiz(s.a.v)buyuruyor ki:

“Bu Seyyid-ül İstiğfar’ı kim inanarak ve idrâk ederek, karşılığını Allâh’tan bekleyerek, gündüz

okursa ve gece olmadan önce ölürse cennete gider. Ve gene, kim gece okur da, sabah olmadan evvel

ölürse o da cennet ehlinden olur.”

Böyle bir değer elimize verilmişken, bunun kadri kıymetini bilmezsek, elbette başımıza

geleceklere katlanmaktan başka bir şey kalmaz geride.

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente [k]halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vağdike

mestetağtü. Eûzü bike min şerri mē saneğ'tü. Ebû ü leke biniğmetike aleyye ve ebû ü bizenbî

fağfirlî zunûbî fe innehû lē yağfiruz-zunûbe illē ente (bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn).

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla

Allah'ım, sen, benim Rabbimsin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben, senin

kulunum. İman ve ubûdiyetimde gücüm yettiği kadar Sen'in ahd-ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbî...

Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Senin bana inâm ve ihsân buyurduğun nimetleri ikrâr ve

itiraf ettiğim gibi kendi kusur ve günahlarımı da itiraf ediyorum. Yâ Rabb... Sen, beni aff-ü

mağfiret eyle. Zira, Sen'den başkası, günahları aff-ü mağfiret edemez. (Yegâne Gafûr sensin!)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !