ŞABAN AYI ZİKRİ

Her kim Şaban ayında bu zikri okursa Allahu teala ona bin senelik ibadet sevabı yazar,bin senelik günahı olsa bile sildirir,kabrinden yüzü dolunay gibi parlak olarak kalkar ve Allahu teala indinde sıddık olarak yazılır.

La ilahe illallahu vela na'büdü illa iyyahü muhlisiyne lehüddiyne ve lev kerihel kafirun.Anlamı:
Allahtan başka hiçbir ilah yoktur.Biz ancak O'na ibadet ederiz.kafirler istemesede biz taatimizi sırf O'na tahsis ederiz. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !