Namazı özürsüz kılmayan

Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
......
(Namazı özürsüz kılmayan kimseye, ALLAHü teâlâ onbeş sıkıntı verir

Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden

kalkarkendir


Dünyada olan altı azap:

Dünyada çekeceği azaplar:

1- Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz

2- ALLAHü teâlânın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendine kalmaz

3- Hiçbir iyiliğine sevap verilmez

4- Duâları kabûl olmaz

5- Onu kimse sevmez

6- Müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi duâlarının buna fâidesi olmaz


Ölürken çekeceği azaplar:

1- Zelîl, kötü, çirkin can verir

2- Aç olarak ölür

3- Çok su içse de, susuzluk acısı ile ölür


Mezarda çekeceği acılar:

1- Kabir onu sıkar Kemikleri birbirine geçer

2- Kabri Cehennem ateşi ile doldurulur Gece, gündüz onu yakar

Cehennem ateşi dünya ateşine benzemez

3- ALLAHü teâlâ, kabrine çok büyük yılan gönderir Dünya yılanlarına

benzemez Hergün, her namaz vaktinde onu sokar Bir an bırakmaz

Kıyâmette çekeceği azaplar:

1- Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz

2- ALLAHü teâlâ, onu kızgın olarak karşılar

3- Hesâbı çok çetin olup, Cehenneme atılır)

Namaz kılmayanın ömründe, bereket olmaz Ömründe, hayır ve menfaat

görmez Ömrü çeşitli hastalıklarla, sıkıntılarla geçer Ma nevî huzûru

olmaz Sahip olduğu dünyalıklar onu rûhî sıkıntıdan kurtaramaz

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !