Kim sabah ve akşam En'âm Suresi'nin ilk üç ayetini okurs

 

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyorlar ki : " Kim sabah ve akşam En'âm Suresi'nin ilk üç ayetini okursa, Allah o kimsenin emrine 70 bin melek verir. O melekler o kimseyi korurlar ve onun için kendi amellerini kıyamete kadar yazarlar. Yedinci kat gökten yanında demirden tokmak bulunan bir melek iner. Şeytan o kimsenin kalbine bir şer koyma...k istediğinde melek tokmakla şeytanı döver ve bu esnada şeytan ile kişi arasında yetmiş bin perde oluşur. "

OKUNUŞU :
Bismillahirrahmanirrahim,

Elhamdü lillahillezî halegas semavati vel erda ve cealezzulümati vennur sümmellezine keferu bi rabbihim ya'dilun Hüvellezi halegaküm min tıynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen indehu sümme entüm temterun Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun

ANLAMI:
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar. O öyle bir Rab'dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz. Halbuki O, göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !