KALP GÖRÜNTÜMÜZ

 

Bedenlerimiz, dillerimiz ne derse desin; Rabbimiz kalplere bakıyor. Kalplerin durumu, gerçek durumumuzdur.

Kalp görüntümüz:
Kalpler ya, pürüzsüzdür ya da hastalıklıdır veya ölüdür...

...Kalpte hastalık belirtileri:

Günahlara karşı bağışıklık, kimi zaman nifaka geçiş belirtileri, riyakârlık, Allah’tan korkar gibi insanlardan ve elindekilerden korkma, İbadetlerde istikrarsızlık, isteksizlik, vesvese,
Kur’an’dan, âfetlerden, ölümden, öğüdden etkilenmeme,
Göğüs darlığı, geçimsizlik,Allah’a isyana karşı tepkisizlik,
Sivrilme, baş olma temayülü,Şehvetlerin baskısına dayanamama,Cimrilik, korkaklık,Müslümanların ahvaline karşı alakasızlık,İbadetlerde önemli-önemsiz, büyük-küçük ayırımı yapma,Tapınırcasına bir dünya sevdası....

Hastalık nasıl bulaşıyor?

Karma ve karışmaya karşı tedbirsizlik, Ev ve iş ortamının imanî yapıdan uzak kimselerden oluşması Mü’min bir cemaatten, iman kardeşlerinden uzak kalma.
Hasan Basrî diyor ki: “Kardeşlerimiz bizim için ailelerimizden daha değerlidir. Ailemiz bize dünyayı, onlar ahireti hatırlatıyor”
Salih insanların örnekliğinden yoksun kalma,Yiyeceklerde haram ve şüphenin izleri,Gözün gördüklerine sınır koymama
Şeytanın “sonra” parolasına aldanma,Cemaatle namazı terk
Zenginlerle çok içli dışlı olma,Dinde tartışma çıkaran; Allah’ın ayetlerini, Peygamberin hadislerini gazete haberi gibi evirip çevirenlerin arasında kalma,Müzik fitnesine takılma
Allah’ın düşmanlarına benzeşen bir yaşam tarzı sergileme
Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzeşmesi
Bir yolla zulme bulaşma,Küçük günahları küçümseme
Ana-baba hukukuna riayet etmeme
Dinî bilgilerde yüzeysellik Bir ders halkasına katılamama
Sınırsız denebilecek emellerde boğulma
Uyku, yemek ve vakit israfında aşırılık
İmtihanın sırlarını, Sünnetullahı anlayamayanlarda umutsuzluk
Bir sosyal hizmet halkasında bulunmaktan mahrumiyet

Tedavi:

İyileşme için farz ve nafile ibadetlerden sonra ilk ilaç, Kur’an’a sarılmaktır; okuyarak, çözerek, tefekkür ederek, yayılması için gayret ederek
Günahlardan tövbe edip, geçmiş ibadetlerin kazalarını yapmak
Günah zeminine yaklaşmamak
Salihlerle beraberliği artırmak
Eğlenceyi azaltmak
Kardeşler arası kardeşlik hukukunu faal hale getirmek; birbirlerinin hayrını isteme ve kötülüğünü engellemede samimilik
Başta ilmihal olmak üzere, din ilimlerinde öğrenme gayretinde olmak
Kabir ziyaretinde bulunmak
Vakıf-dernek faaliyetlerine katılmak Bilhassa yetimlerle ilgili bir hayırda bulunmak


İbni Kayyım diyor ki:

Bir kalp;

Günahtan tevbe edinceye kadar sahibini sıkıştırıyorsa,
Zikirsiz, ibadetsiz bir günü sıkıntılı görüyorsa,
İbadet ederken yemekten-içmekten daha çok zevk alıyorsa,
Virdini unuttuğunda malını kaybetmiş gibi üzülüyorsa,
Namaza durduğunda dertlerini unutuyorsa,
Vakit harcamada cimri ise,
Bir amelden çok o amelin kabul olması ile ilgileniyorsa

O kalp diridir....
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !