-İmtihanda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dualar

* 1 Bardak suya 184 kere {Yâ M...ukaddim} İsmi Şerifini okutuktan sonra içmeye devam eden,Allahü Teala'nın izniyle imtihanda başarılı olur.

* İmtihana girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunur:
{ BISMILLAHIRRAHMANIRRAHİM Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec'al li min ledünke sultânen nesirân}
''Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.''

* İmtihana oturunca Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunur:
{ BISMILLAHIRRAHMANIRRAHİM Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani.Yefgahü kavli}
''Rabbim! Yüreğime genişlik ver,işimi bana kolaylaştır,dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar''

* İmtihan gecesi İsrâ suresinin 21. ayeti kerimesi 2970 kere okunur:
{BISMILLAHIRRAHMANIRRAHİM Keyfe feddalnâ ba'zahüm alâ bâz}
''Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık''

*Kalemi eline alınca Besmele çekip şu dua okunur:
{Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü}
''Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan)Allah'ım! Rahmetine sığınırım''
Devamını Gör 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !