HZ EYÜB

Hz. Eyüb (A.S.) , Hz.ishak (A.S.) oğludur.Amcası Hz. İsmail (A.S.) kızıyla evlendi.Zamanla eşi ve çocukları ile şam tarafına yerleştiler.Eyüb olgun ve iyi birisi idi.Allah'tan korkar, kötülüklerden kaçardı.Allah ona mal ve evlat bereketi ihsan etti.Yedi oğlu, üç kızı oldu.Ayrıca yedi bin koyunu, üç bin devesi, beş yüz çift öküzü vardı.Kölelerinin ise sayısını bilmiyordu Eyüb (A.S.).Allah bu onu zenginlikle bırakmadı.Allah onu ilim ve peygamberlikle müjdeledi.Şam ve ahalİsine peygamber olarak gönderdi
Bütün davetine rağmen çok az kişi islama tabi oldu.Cenabı Hak Eyüb (A.S.) çok hoşnut ve razı idi.Birgün yeryüzünde dolaşan şeytana; dedi ki
Yeryüzünde onun gibi Allah'tan korkan kimse var mı.Şeytan da tabi korkar hali durumu iyi.Evlatları var ondan dedi.Bunlar olmasa sana isyan eder dedi şeytan.Hak Teala şeytana ne varsa o senindir dedi.Eşkiya mallarını yağmalamış, sürülerini talan etmiş.Kölelerini kaçırmış, çoğunu öldürmüşlerdi.Hz. Eyüb(A.S.) Allah verdi, Allah aldı dedi.Hak Teala'ya şükür etti.Hz. Eyüb(A.S.) oğulları ve kızları büyük oğlunda toplanmışlardı
... Bu esnada evin yıkıldığını.Çocuklarının çoğunun öldüğünü söylediler Hz. Eyüb(A.S.) 'a... Hz. Eyüb(A.S.) bunun üzerine.Ayağa kalktı saçlarını kesti, cübbesini yırttı.Sonra yere düşerek secdeye kapandı Ve dedi ki anamdan çıplak doğdum Ve çıplak olarak geri döneceğim dedi.Devam etti konuşmasına.Herşeyi verende Allah.Herşeyi alanda Allah dedi Hz. Eyüb(A.S.).Şeytan bu olanları az görüyordu. Hz. Eyüb(A.S.) 'a az diyordu.Evladı, malı, mülkü yok ama sıhhati yerinde diyordu şeytan
Hz. Eyüb(A.S.) tepeden, topuğuna kadar çıbanlar sardı.Zevcesi bile daynamadı bu işe.Hz. Eyüb(A.S.) ın vücudu kokuyordu
Bütün köylü bu hastalık köyümüzü de sarar diyerek
Onu köyün dışına çıkardılar.O bu dayanılmaz acılara dayanıyor Allahı'na şükrediyordu.Hz. Eyüb(A.S.) Allah'ın bu imtihanını geçmişti
Bütün musibetler Hz. Eyüb(A.S.) yıldırmadı.Allah ona emretti
O ayağının da topuğu ile yere vurdu.Kaldığı yerde ki topraktan bir pınar fışkırdı. Bu pınardan çıkan suyu içti ve yıkandı.Yeniden eskisi gibi iyileşti
Bu Allah'ın bir hikmetiydi ona Cenabı Hak bu sabrına karşı, sıhhatini geri verdi ona Yeniden yedi oğlu, 3 kızı oldu.Kendisi de torunlarını görene kadar yaşadı.Allah'ın izniyle hayata doyarak yaşadı. Ve hayata doymuş olarak vefat etti. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !