Hangi dualar ne zaman kaç defa

Evden çıkarken
(Bismillahi, tevekkeltü alellahi, la havle vela kuvvete illa billah)
dedikten sonra Âyet-el-kürsi oku! Evine girerken Âyet-el-kürsi ve İhlas suresini oku ve evdekilere selam ver! Her gün sabah ve akşam namazını kılıp duadan sonra şunları oku!

... 1- Haşr suresinin son kısmı.

2- 7 defa
(Allahümme ecirni minennar)


3- 7 defa
(Hasbiyallahü la ilahe illa hü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim)


4- 10 defa (La ilahe illallahü vahdehü la-şerike-leh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yühyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadîr)

5- 11 defa İhlas suresi.

6- 1 defa Felak ve Nas sureleri.

7- 67 defa istiğfar [Üçünü selamdan sonra okumuştun. Hepsi 70 eder.] En sonunda sübhane rabbike...
âyetini oku! 5. 6. 7. maddeleri her namazdan sonra okumak çok faziletlidir.]

8- 100 defa (Sübhanallahi ve bi-hamdihi)

9- 25 defa
(Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li)

10- 1 defa
(Allahümme ma esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür)[Akşam (esbaha) yerine(emsa)denir.]

Günün müsait bir vaktinde her gün aşağıdakileri oku!
11- 3 defa Besmele çekerek
(Bismillahillezi, la-yedurru maasmihi şeyün fil ardı vela fissema ve hüvessemiulalim)

12- Sabah akşam
(Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şeyen ve ene âlemü ve estağfirüke li-ma la âlemü inneke, ente allamülguyub)

13- 25 defa
(Allahümme barik li fil-mevt ve fi ma badelmevt)

14- 25 defa
(Allahümmağfirli ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat bi-rahmetike ya erhamerrahimin)

15- Önce 100 defa (Salevat-ı şerife) sonra 500 defa (La havle vela kuvvete illa billah) ve tekrar yüz defa (Salevat-ı şerife)

16- En az 100 defa (La ilahe illallah) ve (Estağfirullah)

17- Kırk defa
(La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin)

18- Her gece Amenerresulü, Yasin ve Tebareke sureleri.
 
  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !