♥ Bunlara Dikkat Edelim, İman İnce Bir Çizgi ♥

‎1- Bid’at sâhibi olmak. Ya’nî i’tikâdı bozuk olmak. 2- Zayıf , şübheli olan îmân. 3- Büyük günâh işlemeğe devâm etmek. 4- Ni’met-i islâma şükrünü kesmek. 5- Âhırete îmânsız gitmekden korkmamak. 6- Haksız yere zulm etmek. 7- Sünnet üzere okunan ezân-ı Muhammedîyi dinlememek. 8- Anaya-babaya âsî olmak. 9- Doğru olsa bile çok yemîn etmek. 10- Namazda ta’dîl-i erkânı terk etmek.Şartlarına uygun kılma...mak. 11- Namazı önemsiz sanıp öğrenmeğe ve çoluk-çocuğa öğretmeğe önem vermemek, namaz kılanlara ma’nî olmak. 12- Alkollü içki içmek. 13- Mü’minlere eziyyet etmek. 14- Yalan yere Evliyâlık ve din bilgisi satmak. 15- Günâhını unutmak, küçük görmek. 16- Kibirli olmak, ya’nî kendini beğenmek. 17- Ucb, ya’nî ilim ve amelim çokdur demek. 18- Münâfıklık, iki yüzlülük. 19- Hased etmek, din kardeşini çekememek. 20- Üstâdının,din büyüklerinin islâmiyyete aykırı olmıyan sözünü yapmamak. 21- Bir kimseyi, tecribe etmeden iyi demek. 22- Yalanda ısrar etmek. 23- Alimlerden kaçmak, uzak kalmak. 24- Erkekler ipek giymek. 25- Gıybetde ısrar etmek. 26- Kâfir olsa da komşusuna eziyyet etmek. 27- Dünyâ işi için, çok gazâba gelmek, sinirlenmek. 28- Fâiz alıp-vermek. 29- Sihrbazlık, büyü yapmak. 30- Müslüman ve sâlih olan mahrem akrâbayı ziyâreti terk etmek. 31- Allahü teâlânın sevdiği kimseyi sevmemek; islâmiyyeti bozmak istiyenleri sevmek. 32- Mü’min kardeşine kin tutmak. 33- Zinâya devâm etmek. 34- Livâtada bulunup, tevbe etmemek. 35- Ezânı, fıkh kitâblarının bildirdiği vaktlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezânı işitince saygı ile dinlememek. 36- Haramı işliyeni görüp de, gücü yetdiği hâlde, tatlı dil ile mani olmamak. 37- Karısının, kızının ve nasîhat vermek hakkına sâhib olduğu kadınların haram işlemelerine ve kötülerle görüşmesine râzı olmak. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !