Bazı surelerin ne için okunduğu

Bazı surelerin ne için okunduğu
1. ali imran: borçtan kurtulmak için ve zenginlik için üçkez okunur
2.   taha suresi: 21 defa okuyanın kısmeti açılır cuma geceleri okumaya devam eden kızın veya kadının nasibi çabuk açılır.
3.   nur suresi: vesveseden kurtulmak için yakin ve imanı kamil elde etmek için
4.   ahzap suresi: nasip kısmet ve bereket için 7 defa okunur
     yasin suresi: 70 defa okumak her murat için iksiri azamdır
5.    sad suresi: zararlı hayvanlardan emin olmak için
6.    ahkaf suresi: cin, peri, sihir şerrinden emin olmak için
7.    hucurat suresi: her türlü hastalıkların defi için 7 defa okunur
8.    rad suresi: düşmanı perişan etmek için
9.    nahl suresi: fitne ve fesadın defi için 10 kere okunur
10.   isra suresi: korkudan halas olmak için ve ayrıca dili tutulanların    konuşması için misk, zağferan ile yazılsa şifadır
11.   vakıa suresi: rızkın bereketi için 41 defa okunur
12.   cuma suresi: nikahını arzu ettiği kişinin kendisine nasip olamsı                      için 18 defa okunur
13.   Haşr: 40 gün 40 defa her türlü murad için kuvvetli bir hacettir.
14.   mücadele suresi: bir avuç toprağa 3 kere okunup düşmana serpilse  muzaffer olur
15.   Talak: Hanımıyla iyi geçinmek için günde 3 kere okunur
16.   Kamer: Zalimlerin şerrinden emin olmak için 70 kere okunur
17.   Fetih: Her muradın husuli için günde 7 kere okunur.
18.   müminun suresi: göğüs, dalak, karın ağrıları için 7 defa suya okunup içilse şifadır
19.   nuh suresi: düşmanı kahr için 1001 kere okunur
20.   cin suresi: nazar, cin, sara, sıtma ve evham için 7 kere okunur
21.   talak suresi: hanımıyla iyi geçinmek için 3 kere okunur
22.   müddesir suresi: 40 defa okusa ummadığı yerden rızıklanır
23.   buruç suresi: fitne düşman hased şerrinden emin olmak için 10 kere okunur
24.   Nebe: dünya ve ahiret saadeti için her ikindiden sonra okunması sünnettir
25.   Naziat:Güzel ölüm için her gece okunur
26.   tekvir suresi: sihir illetinden kurtulmak ve müşkil hallerden halas olmak için 21 defa okunur
27.   mutaffifin suresi: çok ağlayan çocuğu susturmak ve çocuk illetleri için okunur
28.   tahrim suresi: düşmanı dost kılmak için 21 kere okunur
29.   ankebut suresi: şuuru kapalı olanlar için okunur
30.   enfal suresi: zindandan iftiradan ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur.
31.   Tarık:Peri cin şerrinden kurtulmaya günlük 3 kere ve kısmet için 21 kere okunur.
32.   Ala: Yolculukluarda selametle dönmek için okunur
33.   Ğaşiye: Vucuttaki her türlü yel için 3 gün 7 şer kere okunur
34.   Fecr:Belalardan kurtulmak için günlük 7 kere okunur
35.   Beled: Hesabın kolay verilmesi için günlük 7 kere okunur
36.   Şems: Güneş doğarken 41 kere okusa ömründe her beladan kurtulur.
37.   Leyl: Zengin olmak için 180 kere okunur.
38.   duha suresi: feraha çıkmak sevdiğine nail olmak zengin olmak için her gün okunur ayrıca tuza 34 defa duha 17 ayetel kürsi ve 7 ihlas okuyup yese yada yaksa tütsü etse veya yemeklere katılsa her türlü büyüyü iptal eder
39.   inşirah suresi: göğüs daralma ve sıkışmalarında kalp sızlamalarında okunur
40.   Tin: Kötü ahlaktan kurtulmak için günde 7 kere okunur
41.   Kadir: Her müşkili asan etmek için 21 kere okunur ayrınca her abdest akabinde okunması müstahabtır.
42.   Zilzal: dümanını helak etmek için 40 bin defa okunur
43.   adiyat suresi: nazarda 3 kere okunur
44.   Karia: Her işin düzgün gitmesi için 100 kere okunur
45.   Tekasür: Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 kere okunur
46.   asr suresi: dahili hastalıklarda yazılsa ve 70 kere okunup suyu içilse iksirdir
47.   Hümeze: İnsanların iftira ve sıkıntılarından kurtulmak için 21 kere okunur
48.   Fil:Akşamla yatsı arasında bin kere okunsa her muradı hasıl olur.
49.   Kureyş: Zengin olmak güzel ahlaka nail olmak musibet ve zarardan kurtulmak için günde 7 kere okunur.
50.   maun ve kevser sureleri: maun 41 defa kevser 1000 defa okunsa peygamberimizi rüyada görür
51.   Nasr: Bu sureyi bin kere okuyanın her mutadı hasıl olur
52.   tebbet: Bin kere okuyanın düşmanı helak olur.
53.   İhlaslar-Kafirun ve İhlas: sureleri devamlı okunsa iman ile ölmeye vesiledir. Ayrıca kabir azabına düçar olmaz
54   muavezeteyn sureleri: cin şeytan ve sihiri çin daima okunur ayrıca   sihirden kurtulmak için bir ipe 100 düğüm yapıp bu sureleri her okuduğunda bir bir üfürse sihir batıl olur

Abdurrahman Sami Efendi Müntehabatı samiye 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !