AYET’EL KÜRSİ’NİN ESRARI VE HİKMETİ

Bismillâhirrahmanirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.
Lâ te´huzuhû sinetun ve lâ nevm.
Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fil-ard.
Men zellezi yeşfeu ındehû illâ bi iznih.
Ya´lemu mâbeyne eydihim ve mâ halfehum
Ve lâ yuhîtûne bi şey´in min ılmihî illâ bimaşâ´,
Vesi´a kürsiyyühü’s-semâvâti vel-ard.
Ve lâ yeûduhû hifzuhumâ ve huvel-aliyyul-azim.

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile
Allah, kendinden başka Tanrı olmayan, kendisi uyuklamayan ve uyumayan, daima diri olan ve her an yarattıklarını gözetip durandır.
Göklerde ve yerde olan her şey onundur. Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, insanların geçmişlerini ve geleceklerini bilir. Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir.
Dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun hükmü gökleri ve yeri kuşatmıştır.
Onların korunması ona ağır gelmez; O pek yücedir, pek büyüktür..
AMİN..

1- Harflerin adedi olan (170) kere ne için okunsa, tesirini gösterir.

2- Kelimelerin adedi olan (40) defa okunduğunda, rızk, mal, sıhhat ve gayret sahibi olunur…

3- Durakların adedi olan (7) kere Cuma günü okuyanın duası kabul olunur..

4- Gece yarısında (225) kere okuyanın dini ve dünyevi bütün müşkülleri hallolur, düşmanlarına galip gelir, maksadına erer…

5- Okuyan kimse gündüz okuduysa gündüz, gece okuduysa gece şeytanın şerrinden emin olur…

6- Bir kimse (3) defa okuyup da yüzüne sürerse, hasedcilerin hasedinden ve bütün şerlilerin şerlerinden emin olur…

7-Abdest aldıktan sonra okumayı itiyat haline getirenlerin ruhunu Allah Teala kabzeder…

8-Yatarken okuyanlar , her türlü şerden ve tehlikeden emin olur..

9-Namazdan sonra okuyanların duaları kefaret olunur..

10-Gazap esnasında okuyanların gazabı diner…

11-Evham, vesvese, korku, heyecan için (7) kere okunsa şifa verir…

12-Cin çarpış insana (70) kere okunsa, gayet tesir eder ve şifa bahşeder…

Hz. Ali (RA)’den rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz (SAV) buyuruyor ki:
“Allah (CC), Kürsi’yi inciden yaratmıştır. Büyüklüğünü Cenab-ı Ecelli Alâ’dan başka kimse idrak edemez.”

 


(İNŞALLAH YAZIMI OKUR ve ARTIK HER GÜN AYETE’L KÜRSİ OKURSUNUZ ALLAH (cc) KABUL ETSİN…)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !